Derfor skal du vælge jordenergi!

shutterstock_89738425

Jordenergi er en vedvarende energi, der udvindes fra jorden. Solens stråler varmer, særligt om sommeren, jorden op. Varmen oplagres i jorden hvor det samles i det øverste lag. Her ligger energien året rundt som akkumuleret solenergi.  Dermed kan der hele året rundt udvindes energi fra jorden, selv når jorden er frosen. Dette skyldes at lagringen sker ved forholdsvis lave temperaturer, omkring minus 8 til 10 grader.

Ønsker du at læse mere om jordvarme eller andre grønne energi-løsninger, kan du med fordel gøre det her: www.groenthus.dk 

Fordele ved jordenergi

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for de energiformer der ikke har begrænsede reserver, men er begrænset i deres øjeblikkelige forekomst. Langt de fleste af disse energier stammer fra solens stråler.

Jordenergi giver i modsætning til andre alternative og vedvarende energiformer, som eksempelvis vindenergi eller solvarme, ubegrænset mængder energi, når behovet er der. Dette skyldes at energien kan udvindes året rundt og er ikke afhængig afvejret.

Dermed er jordenergi den energiform hvor der kan spares flest penge i længden hvis ikke det kombineres med anden vedvarende energikilde. Dog er det langt fra alle der er berettiget til at få jordvarme installeret. Derfor skal du sætte dig grundigt ind i de mange regler og hvad der er gældende netop i din kommune.

Hvordan udvinder man jordenergien?

Et jordvarmeanlæg er det system der udvinder den akkumuleret solenergi som samler sig i jordens øverste lag. I jorden nedgraves et slangesystem som sammen med en varmepumpe, udnytter energien i jorden, så din bolig kan opvarmes og forsynes med varmt brugsvand året rundt.

Jordvarmeslangerne nedgraves i ca en meter dybde i jorden. Hvor mange meter slanger der skal nedgraves afhænger af husets størrelse og hvor godt isoleret huset er. Typisk nedgraves der mellem 200 til 600 meter slange. Slangerne er lavet af plastikrør og i slangerne ligger den kølevæske, som generer varmen ind til varmepumpen. Alt afhængig af anlæggets størrelse opdeles anlægget i 2-4 kredsløb, hvor de enkelte slangeender tilsluttes et fordelerrør, som forbindes direkte til varmepumpen.

Når jordvarmepumpen er i drift, cirkuleres afkølet vand tilsat frostvæske, gennem slangerne. Kølevæsken optager varmen i jorden og fører varmen ind til varmepumpen. Gennem fordamperen bliver kølevæsken omdannet til damp og ført videre til kondensatoren. I kondensatoren opstår en ny energi, som samler varmen og omformer den til gas. Gassen føres videre til en kompressordel, som presser gassen ved at øge trykket og får temperaturen til at stige til omrkring de 100 grader. Derfra er varmen klar til at blive ført ud i centralvarmeanlægget og til varmtvandsbeholderen. Dermed kan varmen benyttes til både varme i boligen og til varmt brugsvand.

 

Kommentarer er deaktiveret