Lad mester uddanne

I kender nok udtrykket: “Lediggang er nøglen til alt ondt”, men jeg har valgt at lave den om til: “Uddannelse er nøglen til alt godt”. Jeg kan faktisk slet ikke understrege nok, hvor vigtigt jeg synes at uddannelse er for en hvilken som helst virksomhed!

Uddannelse sikrer mere indtjening

Det er ingen hemmelighed, at veluddannede mennesker tjener mere end ufaglærte, og hændværkerfaget er ingen undtagelse. For eksempel viser en undersøgelse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at en faglært håndværker som tager en kort videregående uddannelse, i gennemsnit vil øge sin livsløn med 900.000 kroner, mens en mellemlang videregående uddannelse vil give 1,3 millioner mere, end hvis han ingen uddannelse havde. Jo bedre uddannelse = jo højere løn!

»Der er virkelig meget at hente ved at tage to, tre eller fire år i skole og få en videregående uddannelse.«, siger senioranalytiker Mie Dalskov Pihl, AE.

Lederuddannelse

Udvikl mesters leder- og supervisoregenskaber

En anden vinkel til bedre indtjening, er bedre ledelse og administration. Uden at gå så langt som til at anbefale Taylorisme og Scientific Management, vil jeg dog anbefale, at der strammes op. Der er mange penge at spare for en virksomhed, hvis denne sørger for at mester kan uddelegere arbejdet og administrere både sin egen og sine medarbejderes tid. En leder der lader mændene ryge og spise på jobbet, holde lange kaffepauser, og som selv må vælge, hvor lang tid en given opgave kan tage, kan koste sit firma mange penge. Det er derfor værd at overveje, om han skal tage en relevant lederuddannelse eller supervisorudannelse.

Med en lederuddannelse kan mesteren for eksempel få kompetencer inden for:

  • Samarbejds- og konflikthåndtering i mindre og større grupper
  • Planlægning i praksis
  • Coaching i praksis

Alle sammen er det kompetencer, som vil være meget fordelagtige for en mester at have. Især en mester der gerne vil have alt hvad han få ud af sine medarbejdere, og som hverken ønsker at spilde sin virksomheds tid eller penge på dagdriveri.

Penge

Når først mester er uddannet, kan man overveje, om man vil lade sine medarbejdere uddanne også. Udover at sikre dem en bedre indtjening, vil det formodentligt også højne virksomhedens arbejdes kvalitet, så virksomheden i sig selv får mere succes. Uddannelse er vand på indtjeningens møllehjul, og det kan kun gå for langsomt, med at uddanne sig!

 

Kommentarer er deaktiveret